METSURIPALVELUt

Pihapuut

Kaadamme kaiken kokoiset puut haluttuun suuntaan myös hankalissa ja ahtaissa paikoissa.

Raivaukset

Taimikoiden perkausharvennukset, ennakkoraivaukset ja maisemointiraivaukset.

Harvennukset

Ensiharvennuksista maisemahakkuisiin- kaikkea siltä väliltä asiakkaan toiveiden mukaan.

Hankintakauppa

Jos haluat myydä puita hankintakaupalla, kaadamme ja ajamme ne tienvarteen.

Myrskytuhojen raivaukset

Raivamme myrskytuhot niin talousmetsistä, kuin yksityisiltä tonteilta ja teiltä. Poistamme myös rakennusten päälle kaatuneet puut.

Avohakkuut

Teemme avohakkuut, kuten myös tielinja- ja tonttihakkuut. Avustamme myös metsäkoneita suurten puiden kaadossa.

Jätä puidenkaato meidän huoleksemme

yhteydenotto

Ota yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla.

kartoitus

Ilmainen kartoituskäynti antaa meille kuvan työn toteutuksesta. Kartoitus helpottaa myös työn hinnan arviointia.

toteutus

Työ toteutetaan valittuna ajankohtana asiakkaan toiveiden mukaan.

Photo by Matthew Smith on Unsplash